Όροι Χρήσης Εκτύπωση

Έναρξη Όρων Χρήσης ----

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης αυτού του site προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του site. Αν δε συμφωνείτε μαζί τους δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο αλλά να το εγκαταλείψετε άμεσα. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το site συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Δικαίωματα Πνευματικής & Εμπορικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας www.avraampanagiotidis.gr αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας των συνεργατών & προμηθευτών-βιομηχανιών.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του Αβραάμ Γεωργίου Παναγιωτίδης ή πιστοποιημένου εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα  αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ανήκουν στη βιομηχανική ιδιοκτησία των συνεργάζομένων επιχειρήσεων - βιομηχανιών παραγωγής.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στο παρόν web site αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Τροποποιήσεις

H "Αβραάμ Παναγιωτίδης" δικαιούται ¨σε οιονδήποτε χρόνο να τροποποιεί για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν απαιτείται η ενημέρωση του πελατειακού κοινού. Οι χρήστες φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για την ενημέρωσή τους σχετικά με τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Η "Αβραάμ Παναγιωτίδης" δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας της ή να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα τη λειτουργία τους για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή μη.

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Περιορισμός ευθύνης

Η "Αβραάμ Παναγιωτίδης" χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του.

Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού αυτού τόπου.

Τέλος Όρων Χρήσης ----

 

Είναι μαζί σας τώρα

Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους

Απλή Παλέτα RAL

Λεπτομερής Παλέτα RAL

Μεταλλικά Χρώματα

Η Γνώμη Σου

Με ενδιαφέρουν πιο πολύ