ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Εκτύπωση
Πέμπτη, 09 Σεπτέμβριος 2010 10:47
ΤΟ  ΝΕΟ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ :

Αδειες-εξπρές για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ( ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ-ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)
Νομοσχέδιο προβλέπει απλοποίηση των διαδικασιών με στόχο μια επένδυση - φωτοβολταικά πάρκα  να λειτουργεί σε 6-8 μήνες αντί για 4 χρόνια σήμερα!

Πλήρη απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης μιας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ( ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ-ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) εισηγείται η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών που έφερε προς ψήφιση στη Βουλή. Με τον νέο νόμο που θα ψηφιστεί, φιλοδοξία είναι να λειτουργεί μια επένδυση - φωτοβολταικά πάρκα , π.χ. αιολικού πάρκου, το πολύ σε 6-8 μήνες μετά την πρώτη αίτηση αντί για 4 χρόνια που είναι σήμερα!

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης εγκατάσταση έργων ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών σε αγροτικές καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας υπό αυστηρούς περιορισμούς για τη μέγιστη κάλυψη (μικρότερη του 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό) ώστε να διατηρηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας των μειζόνων εκτάσεων.

Οσον αφορά το ειδικό τέλος 3% επί της παραγωγής ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών, το ένα τρίτο, δηλαδή το 1%, δίνεται πλέον απ΄ ευθείας στους οικιακούς καταναλωτές του δήμου στον οποίο εγκαθίσταται το έργο ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών, με έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων από το ειδικό τέλος αποδίδεται στον αντίστοιχο ΟΤΑ και στο Πράσινο Ταμείο, ενώ με τη νέα ρύθμιση δεν θα εισπράττουν έσοδα από την πηγή αυτή οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Κατά τα άλλα, απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία για την άδεια παραγωγής που αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα φωτοβολταϊκά, η οποία ακολουθεί σε επόμενο στάδιο. Η άδεια παραγωγής εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και όχι από το πρώην υπουργείο Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας σε δύο μόνο μήνες.

Επίσης συγχωνεύονται, σε ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) για τα φωτοβολταικά πάρκα. Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών, ο φάκελος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η Αρχή αυτή προχωρεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητας κάθε γνωμοδοτoύντος φορέα. Μάλιστα αν καθυστερήσουν πέραν των προβλεπομένων προθεσμιών, η αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή προχωρεί μόνη της στην έκδοση της ΕΠΟ.

Εξάλλου βελτιώνεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην ΑΠΕ - φωτοβολταϊκώνμπλοκή μεγάλου αριθμού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σήμερα σε αδειοδοτική τελμάτωση.

Σημαντική αλλαγή, τέλος, είναι η ίδρυση στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής και Εργων ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών (ΑΥΠΕ-ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών) που θα είναι ένα one-stop shop, θα υπάγεται απ΄ ευθείας στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα έχει σκοπό την πλήρη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ( ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ-ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ) Ενέργειας.